Sverige

Gustavia Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företrädesvis stora och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning och sektorer. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Målsättningen för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Gustavia Sverige (kursdatum: 2017-11-10) 2003-10-03
511,46 -0,76 % -0,64 % 3,83 % -1,78 % 10,22 % 15,42 % 44,41 % 518,76 %
Hämta fondens kursinfo som textfil


Välj tidsperiod i grafen ovan


Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Bankgironummer5623-2309
PPM569 988
Förvaltningsavgift1,5 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
Minsta insättning200 kr
Minsta månadssparande200 kr
ISINSE0001091018

Senaste månadsrapport

Relaterade dokument

Länkar