Kazakstan och Centralasien

Gustavia Kazakstan och Centralasien är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Kazakstan men har även mandat att investera i andra centralasiatiska länder. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Målsättningen för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Gustavia Kazakstan och Centralasien (kursdatum: 2017-11-10) 2010-09-13
82,18 0,13 % 3,81 % 12,50 % 5,18 % 9,54 % 19,13 % 27,15 % -17,82 %
Hämta fondens kursinfo som textfil


Välj tidsperiod i grafen ovan


Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Bankgironummer657-4081
PPM293 498
Förvaltningsavgift2 %
Rörlig förvaltningsavgift
20% av fondens värdeutveckling som överstiger jämförelseindex
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
Minsta insättning200 kr
Minsta månadssparande200 kr
ISINSE0003462423

Senaste månadsrapport

Relaterade dokument

Länkar