Global Tillväxt

Gustavia Global Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred såväl regionalt som branschmässigt. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Målsättningen för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Gustavia Global Tillväxt (kursdatum: 2017-11-10) 2010-07-22
162,33 -0,38 % 4,52 % 7,87 % 3,50 % 10,33 % 13,75 % 28,22 % 89,65 %
Hämta fondens kursinfo som textfil


Välj tidsperiod i grafen ovan


Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Bankgironummer646-9373
PPM993 097
Förvaltningsavgift2,25 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
Minsta insättning200 kr
Minsta månadssparande200 kr
ISINSE0003428200

Senaste månadsrapport

Relaterade dokument

Länkar