Balkan

Gustavia Balkan är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utvecklingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Grekland, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på land-och sektors nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Målsättningen för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil. 

Fonden startade 2003-10-10. Jämförelseindex finns enbart sedan 2005-01-03 då tidigare relevant index saknades för regionen.

NAV 1 dag 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år Sedan start
Gustavia Balkan (kursdatum: 2017-11-10) 2003-10-10
191,43 -0,37 % 1,20 % -7,39 % -4,54 % 10,82 % 7,22 % -7,01 % 101,39 %
Hämta fondens kursinfo som textfil


Välj tidsperiod i grafen ovan

* Index uppdateras nästkommande bankdag.

Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Bankgironummer5645-7229
PPM534 156
Förvaltningsavgift2,5 %
Insättningsavgift0 %
Uttagsavgift0 %
Minsta insättning200 kr
Minsta månadssparande200 kr
ISINSE0001091000

Senaste månadsrapport

Relaterade dokument

Länkar