Fondutbud

Gustavia Kapitalförvaltnings förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och fundamental analys.
Investerarna erbjuds åtta aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner och Tillväxtbranscher.
Förvaltningen är uppdelade i team efter dessa områden.


 

Zensum 
Bolaget förvaltar dessutom två fonder med Zensums varumärke.

Zensum Tillväxt
Zensum Trygg