Fondutbud

Gustavia Kapitalförvaltnings förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och fundamental analys.
Investerarna erbjuds åtta aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner och Tillväxtbranscher.
Förvaltningen är uppdelade i team efter dessa områden.