Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2017 Datum

Sverige

Sverige 509,05 -0,89 % 9,70 % 07-20

Tillväxtregioner

Balkan 208,76 0,22 % 20,85 % 07-20
Ryssland 66,52 0,00 % -8,90 % 07-20
Kazakstan och Centralasien 1 74,07 0,47 % -1,27 % 07-19

Tillväxtbranscher

ProxyPetroleum Energy 47,79 2,36 % -27,12 % 07-20
Ny Teknik 220,48 0,44 % 11,53 % 07-20

Global Tillväxt

Global Tillväxt 152,80 0,41 % 3,85 % 07-20
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.