Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2017 Datum

Sverige

Sverige 521,02 0,13 % 12,28 % 05-26

Tillväxtregioner

Balkan 202,98 -1,02 % 17,51 % 05-26
Ryssland 69,92 -0,84 % -4,25 % 05-26
Kazakstan och Centralasien 1 75,61 -0,68 % 0,79 % 05-24

Tillväxtbranscher

ProxyPetroleum Energy 52,21 -2,59 % -20,38 % 05-26
Ny Teknik 222,23 0,50 % 12,41 % 05-26

Global Tillväxt

Global Tillväxt 154,75 0,21 % 5,18 % 05-26
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.